İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tenkîdât yayın ilkeleri ve şartları

Tenkîdât bir eleştiri platformudur.
Tenkîdât websitesi haricinde, Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi dijital medya platformlarında da faaliyet yürütecektir. İhtiyaç hasıl olduğunda, kitap, dergi, katalog, bülten yayınları da gerçekleştirecektir.
Tenkîdât‘ın yayın amacı, eleştiri kültürüyle ülkenin terakkisine hizmet etmektir.
Kişiler, mekânlar, eylemler, eserler ve ifadeler eleştiri konusudur.
Eleştirilerde, kamuya mâlolmuş kişiler, mekân, marka ve eser isimleri sarih olarak kullanılacaktır. Eleştiriler, kişinin şahsına değil, ifade, eser, üretim ve eylemlerine yapılacaktır.
Şayet, bir şahsa yönelik eleştiri yapılacaksa (ki bu mümkündür), yapılacak eleştiriler kat’i belgesiz ve delilsiz yapılamaz. İntikam alma ve tahkir etmek amacıyla yazılmış eleştiriler, haklı ve kat’i belgelerle desteklenmiş olsa bile yayınlanmaz.
Tenkîdât, dedikodu ve fitneden beridir.
Tenkîdât, hamaseti hoş görür. Lüzumundan fazla abartılı, samimiyetsiz, istismar maksadı ile yazılmış hamasî metinleri yayınlamaz.
Tenkîdât güvenilir bulduğu, kamuya mâlolmuş şahıs ve şahsiyete yönelik eleştirileri, ifade hürriyeti bağlamında değerlendirerek yayınlayabilir. Yapılan eleştirilerin hukukî sorumluluğu yazarlarını bağlar.
• Eser, sanat eseri, kitap, film, resim, heykel, fotograf eleştirilerinde, eser sahibine yönelik tahkir edici ifadeler yer alamaz.
• Tenkitlerde, ironi, humor, argo (tahkir ifadeleri hariç), hususi jargon kullanılabilir.
• Tenkitlerde “akademik dil” kullanmak mecburiyeti yoktur.
Tenkîdât, yayınlanmak üzere gönderilen metinler, imaj ve videoları değerlendirir. Muhteva niteliği arar. Uygun bulduğunda yayınlar. Yayınlanmayan gönderilerle ilgili geri dönüş yapmaz, izahta bulunmaz.
• Yayınlanmasını istediğiniz metinlerde imaj kullanmanız önerilir. Tenkîdât kullanılacak, imajların format, piksel ve ebat gibi teknik bilgilerini verecektir. Kullanılan imajların telif esaslarına uygun olması gerekir. Yazarın, kendisinin kullandığı imaj, video v.b. medya unsurlarının telifinden Tenkîdât sorumlu değildir. Söz konusu durumda, telif hakkı doğan eserlerin sahiplerinin uyarı ve talebini dikkate alarak, yazarına herhangi bir bildirimde bulunmadan siteden kaldıracaktır.
• Esas olarak, tenkitlerden doğacak hukuki sorumluluklar yazarına aittir. Yazar ve muhatabı arasında gelişecek husumetler (tabii ki böyle bir şey dilemeyiz) Tenkîdât‘ı bağlamaz.
Tenkîdât, kâr amacı gütmez. Ticarî bir faaliyet değildir. Bu sebeple yayınlarından gelir irad etmeyi gözetmez. Bağış kabul etmez.
Tenkîdât‘da yapılan ilân, reklâm, tanıtım ve duyurulardan ücret talep edilmez. Yapılacak reklâm, tanıtım ve duyurular Tenkidat‘ın keyfiyetine bağlıdır.
İlân, reklâm, tanıtım ve duyuru talebinde bulunanların talebi değerlendirilir. Uygun görüldüyse yayınlanır. Aksi halde bir izahat yapılmaz.
Bir önceki maddeye ek: Tenkîdât‘ın yayın giderleri yalnız İlhami Atmaca tarafından karşılanmaktadır. Tenkîdât, bir hür irade teşebbüsüdür. Herhangi bir kurum, şahıs ve oluşumla organik bağı ve maddî ilişki yoktur. Tenkîdât‘ın yayın giderleri karşılanamaz düzeye ulaşırsa; kurumlaşarak, ilân, reklâm, tanıtım duyurular ve bağış yoluyla irad kaydetmek üzere bir değerlendirme yapacaktır. Yapacağı ilân, reklâm, tanıtım ve duyuruları “parayı veren düdüğü çalar” felsefesiyle yapmayacak, keyfiyetine tabii olarak kabul edecek ve bir fiyat listesiyle duyuracaktır.
Tenkîdât, kâr amaçlı ticari faaliyette bulunmadığı ve bir gelir irad etmediği için, telif ödememektedir. Kurumsallaştığında ve gelir irad ettiğinde yazarlarına telif ödemeyi taahhüt eder, geriye dönük telif ödemesi yapmaz. İlânen duyurulur.
Tenkîdât Türkçe yayın yapar. Yazarlarından doğru ve düzgün bir Türkçe ile yazılmış özenli metinler rica eder. Lüzumunda metinlere “editoryal” müdahalede bulunur.
Tenkîdât‘ta, dil, din, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapılamayacağı gibi; kişi, kamu ve tüzel kişilikleri genelleyici karalama ve tahkir dili kullanılamaz.
Tenkîdât yayınlanan, metin, imaj, video ve eserin bütününün 3.şahısların herhangi bir platformda paylaşılmasına izin vermez. Talepler değerlendirilir. Uygun görüldüğü taktirde, kaynak olarak gösterilmesi şartıyla izin verilir. Bu konuda Tenkîdât tek yetkilidir. Ayrıca yazar ve eser sahibinin iznine ihtiyaç duymaz.
Tenkîdât, yayınladığı metin, imaj ve videoları lüzum gördüğü taktirde, matbu ve dijital medyada, tanıtım, reklam ve bilgilendirme maksadıyla kısmî olarak kullanabilir. Kısmî kullanımlarda yazarlarının iznine ihtiyaç duymaz ve telif ücreti ödemez.
Tenkîdât yazarları, yazdıkları metin ve paylaştıkları medyaları, kitap, albüm, katalog olarak basımını yapmak ve dijital ortamlarda yayınlamak istediğinde önceliği Tenkîdât‘a tanır.
Anlaşma sağlanamadığı taktirde, yazarın bir başka yayıncı ile anlaşması halinde, Tenkîdât yayınlanan metin ve medyaların işlenmiş eser statüsünde olduğunu hatırlatarak, lüzum görürse hak (işlenmiş eser telifi) talep edebilir/etmeyebilir de.
Tenkîdât, yazarlarının eserlerini matbu ve dijital olarak kitaplaştırabilir. Bu takdirde yazarı ve eser sahibiyle ile telif anlaşması yapar.
Tenkîdât, yazarlarının inanç, dünya görüşü ve ideolojilerine saygı duyar. Yazarlarının inancı, yaşam biçimi ve yaşam felsefeleriyle ilgilenmez. Onların düşüncelerini, etik ilkelere uyarak hür bir şekilde ifade etmelerini destekler.
Tenkîdât‘ta yayınlanacak, metin, imaj, video ve sesli medyalarda, Türk ve İslâm milletinin, inançları ve düşünce sistemlerini rencide edecek bilgi, ima vesair unsurlar yer alamaz.
Tenkîdât yazarlarında asgari 16 yaş arar. 18 yaş altında olan yazarların ailelerinin yazılı rızasını ister.
Tenkîdât ilân ettiği bu yayın ilkelerine uygun yayın yapacağını taahhüt eder. ihtilâflarda önceliği gönül rızasında ve helâlleşmekte arar. Bunun için lüzum eden çabayı gösterecektir. Anlaşma sağlanamadığı taktirde, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Tenkîdât iş bu yayın ilkelerini ihtilafa meydan vermeyecek derecede anlaşılır bir dille ifade ederek, dikkatlerden kaçmayacak bir şekilde ve netlikte paylaşarak duyurmuştur.
Tenkîdât‘da metin, imaj, video, fotograf yayınlayan yazarlar bu yayın ilkelerini ve maddeler halinde düzenlenmiş şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

İlânen duyurulur.

(Not: Yayın ilkeleri metninin şekil ve şartlarının nihai hali değildir. Üzerinde çalışılmaktadır. Öneri ve tavsiyelerinizi gönül rahatlığıyla iletebilirsiniz.)

Tenkîdât

Mission News Theme by Compete Themes.